Przedszkole

Drukuj

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (5-6 latki)

 

6.30 – 8.00      Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zabawy według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne. Kontakty indywidualne. Obserwacje pedagogiczne.

8.00 – 8.30      Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ruchowe poranne.

8.30 – 9.00      Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-gospodarcze w sali, zabiegi higieniczno-sanitarne, promowanie nawyków prozdrowotnych. Śniadanie.

9.00 – 11.30    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu- stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju.

11.30 – 12.00  Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe; zabiegi higieniczno- sanitarne. Obiad I danie.

12.00 – 13.30  Słuchanie bajek, zabawy relaksacyjne, realizacja zajęć dodatkowych, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy dydaktyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym.

13.30– 14.00 Prace porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczno-sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Obiad II danie

14.00 – 17.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej- zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, zajęcia

w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

DOKUMENTY

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W RZESZOWIE

 

W naszym Punkcie Przedszkolnym funkcjonuje grupa dzieci 5-6 letnich.

 

Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00.

 

W godzinach tych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycieli, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, logopedia).

 

Wychowawcy pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody nauczania. Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

 

Sale zabaw i zajęć w przedszkolu są estetyczne i funkcjonalne, wyposażone w różnego rodzaju sprzęty, materiały i akcesoria pobudzające dziecko do zabawy i aktywności twórczej.

Przedszkole posiada również duży ogród, bogato wyposażony w bezpieczny i estetyczny sprzęt do zabawy.

 

Realizacja procesu edukacyjnego w naszym oddziale ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

 

NAUCZYCIELE:

Grupa 5-6 latków

Małgorzata Strażewska
Dorota Trzyna

ZAJĘCIA DODATKOWE

5-6 LATKI

 

Język angielski

Środa

9.00- 9.30
co drugi tydzień
12.00-12.30

Piątek

9.00- 9.30
co drugi tydzień
12.00-12.30

Religia

Poniedziałek

10.00-10.30

Czwartek

10.00-10.30

Rytmika

Wtorek

10.45-11.15

Piątek

10.45-11.15

 

{/multithumb}

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 O przedszkolu. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free