Laboratorium

Drukuj

LABORATORIUM, czyli nasze doświadczenia.
Na zajęciach często przeprowadzaliśmy ciekawe doświadczenia. Do każdego z nich otrzymywaliśmy scenariusze (czyli inaczej instrukcje, w jaki sposób wykonać doświadczenia), a ponadto skrupulatnie wypełnialiśmy tzw. karty doświadczeń. Jednak, aby potrafić je poprawnie uzupełniać poznaliśmy najpierw podstawowe pojęcia z nim związane. Zapoznajcie się z nimi:

PODSTAWOWE POJĘCIA
Problem badawczy to:     zagadnienie, które będziemy badać. Często   
                                              w formie pytania.
Materiały to:     wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania  
                           doświadczenia.
Przebieg doświadczenia to:  opis czynności  jakie należy kolejno
wykonać w celu przeprowadzenia doświadczenia.
Hipoteza to:   twierdzenie, które wydaje się być rozwiązaniem
problemu badawczego. Formułujemy ją przed wykonaniem doświadczenia, a po jego wykonaniu przyjmujemy ją jako prawdziwą albo odrzucamy.
Próba badawcza to:  to próba, w której dokonujemy badania.
Najlepiej powtórzyć ją kilkakrotnie dokładnie w ten sam sposób i sprawdzić, czy wynik zawsze jest taki sam.
Próba kontrolna to:  sprawdza prawidłowość wykonania
doświadczenia i poprawność wstępnych założeń.
Obserwacje to:  wszystko co można zaobserwować wszystkimi
zmysłami podczas przeprowadzania doświadczenia.
Wnioski to:  ogólna prawidłowość jaką można zaobserwować po
przeprowadzeniu doświadczenia. Do ich wyciągnięcia niezbędne są obserwacje.
Dokumentacja doświadczenia to:  opis rysunki, zdjęcia lub filmy
pozwalające utrwalić przebieg doświadczenia.
Karta doświadczenia to:  karta, na której w punktach wypisane jest
wszystko co powinniśmy zrobić przed i w trakcie przeprowadzenia doświadczenia. Znajduje się na niej miejsce także na obserwacje i wnioski.

Copyright 2011 Laboratorium. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free