Świetlica

Drukuj

Dokumenty świetlicowe:

1. Procedura przyprowadzania.

2. Regulamin.

3. Regulamin rekrutacji.

4. Telefony, zasady w świetlicy.

5. Wniosek.

 Omnibus klas III - konkurs

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RZESZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Świetlica jest podstawową komórką współczesnej szkoły realizującą funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Plan pracy świetlicy opracowany jest w oparciu o roczny dydaktyczno - wychowawczy plan pracy szkoły, a także zawiera zadania do wykonania wynikające z analizy potrzeb i zainteresowań wychowanków i oczekiwań ich rodziców.

I. ORGANIZACJA  PRACY  ŚWIETLICY

   • Godziny pracy świetlicy 6.30 – 9.50 i 11.30-17.00;
   • Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie wniosków;
   • Ilość grup wychowanków uzależniona jest od liczby dzieci zapisanych do świetlicy i od ich wieku (klasy 1 – 6);
   • Zajęcia programowe odbywają się w grupach wiekowych;
   • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców, opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie.

 

RAMOWY  PLAN  DNIA ŚWIETLICY:

 6.30 ‑   8.00     

Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Sprawdzanie obecności. Sprawdzanie przygotowania do lekcji.

Gry i zabawy stolikowe.

Aktywność własna dziecka.

 8.00 ‑   9.40  

Zajęcia rozwojowe – dydaktyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, praca w kółkach – zgodnie z założonym planem pracy.

Gry stolikowe.

 9.40 – 10.00

Porządkowanie sali.

11.30 – 13.15  

Obiad i odpoczynek poobiedni.

Czytanie literatury dziecięcej, korzystanie ze środków multimedialnych.

Gry stolikowe, zabawy dywanowe.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

13.15 – 14.00  

Odrabianie zadań domowych. Aktywność własna dzieci.

Ciche zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

14.00 - 16.30

Zajęcia czytelnicze ‑ wybrana literatura dziecięca, gry stolikowe i świetlicowe, zabawy tematyczne wg pomysłów dzieci.

Zajęcia plastyczne, muzyczne, tematyczne - zgodnie z planem pracy.

Filmy i bajki dla dzieci -  z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Działania integracyjne: zabawy w kącikach tematycznych, zabawy towarzyskie, zabawy i gry ruchowe – w salach lub na podwórku szkolnym.

Przegląd  czasopism dziecięcych, gry dydaktyczne, logiczne, umysłowe.

Prace na rzecz świetlicy –  dekoracje,  wystawy, akcje, przygotowania do konkursów.

16.30 - 17.00

Prace porządkowe.


FORMY  ORGANIZACYJNE  ZAJĘĆ:

1. Dbałość o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny – zapoznanie się ze stanem zdrowia wychowanków, analiza opinii i orzeczeń z PPP, prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej.

2. Zajęcia dydaktyczne – zgodne z tematyką tygodnia.

3. Nauka własna – odrabianie zadań domowych, praca indywidualna z uczniem słabym i zdolnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

4. Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu – zabawy i odpoczynek na podwórku i boisku szkolnym, korzystanie z urządzeń na placu zabaw.

5. Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, gry terenowe, zręcznościowe.

6. Zajęcia artystyczne – prace plastyczne, techniczne, zajęcia umuzykalniające.

7. Prowadzenie cyklicznych zajęć tematycznych:

 • Kółko plastyczne (odpowiedzialna I. Malinka)
 • Kółko sportowe (odpowiedzialni: P. Szetela, J. Kuć, I. Malinka, A. Potera – Barłowska)
 • Kółko ortograficzne (odpowiedzialna K. Siuta, A. Partytka)
 • Kółko informatyczne (odpowiedzialni J. Lasota, W. Hałucha)
 • Kółko języka migowego (odpowiedzialna I. Malinka)
 • Kółko rozrywek umysłowych (odpowiedzialna A. Potera – Barłowska, I. Malinka, A. Partyka)
 • Kółko małego czytelnika – (odpowiedzialni  wszyscy nauczyciele)
 • Kółko miłośników gier planszowych (odpowiedzialni wszyscy nauczyciele)

8. Kształtowanie nawyków życia codziennego oraz rozwijanie samodzielności i samorządności, prawidłowych relacji i komunikacji interpersonalnych, współorganizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach świetlicowych i szkolnych. Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych okolicznościach i radzenia sobie z zagrożeniami. Dbałość o utrzymanie higieny osobistej i czystości wokół siebie, dbałość o kwiaty i przedmioty codziennego użytku.

9. Wychowanie w duchu patriotyzmu – obchodzenie świąt narodowych, poznawanie sylwetek wielkich Polaków, kultywowanie tradycji narodowych w społeczności szkolnej i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, poznawanie małej i wielkiej ojczyzny, poznawanie i omawianie ważnych historycznie wydarzeń.

TEMATYKA  CYKLICZNA do planu pracy, związana jest z obchodami rocznic i uroczystościami państwowymi, kościelnymi i szkolnymi, związana ze środowiskiem i otoczeniem dziecka:

WRZESIEŃ:

1. Poznajmy się. Kontrakt świetlicowy.

 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.

 2. Bezpiecznie w szkole i poza szkołą.

 3. Pocztówka z wakacji.

 4. Dbamy o nasze środowisko. Dzień bez samochodu.

PAŹDZIERNIK:    

1. Światowy Dzień Zwierząt – pomagamy schronisku.

2. Pasowanie na świetlika. Parasolowy ping-pong.

3. Kto pracuje w szkole.

4. Zdrowo żyć – zdrowym być.

5. Pamiętajmy o zmarłych.

LISTOPAD:    

1. Jesienne barwy, jesienne dary.

2. Nasza ojczyzna.

3. Podajmy sobie ręce.

4. Przedszkolak – mój młodszy kolega. Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ:  

1. Barbórka, mikołajki.

2. Ozdoby choinkowe.

3. Bożonarodzeniowe tradycje.

STYCZEŃ:   

1. Zima za oknem. Bezpieczne ferie.

2. Puśćmy wodze fantazji – ja i kosmos.

LUTY:   

1. Kolorowy karnawał.             

2. Bezpieczny Internet.

3. Nasz piękny język ojczysty. Bajki i baśnie.

4. Łamigłówki mądrej główki.

MARZEC:   

1. Święto Kobiet.

2. Kim będę gdy dorosnę.

3. Różni a tacy sami – niepełnosprawni są wśród nas.

4. Zwiastuny wiosny.

KWIECIEŃ:   

1. Śmiech to zdrowie – wesoła świetlica.

2. Pisanki, kraszanki… Wielkanocne zwyczaje.

3. Podwodny świat.

4. Dzień Ziemi.

5. Jestem Polakiem.

MAJ:  

1. Dzień bez komputera. Zaprzyjaźniam się z kredkami.

2. Warszawa – stolica Polski.

3. Las i jego mieszkańcy.

4. Życzenia dla mamy i taty.

CZERWIEC:   

1. Wszystkie dzieci nasze są – prawa i obowiązki dzieci.

2. Tydzień sportu w świetlicy.

3. Podróże małe i duże. Bezpieczne wakacje.

II. ZADANIA DODATKOWE

1. Współpraca z rodzicami

  • Zapoznanie z organizacją pracy świetlicy.
  • Czynny, codzienny kontakt z rodzicami, omawianie spraw wychowawczych w miarę potrzeb.
  • Sondaż oczekiwań rodziców wobec świetlicy.

2. Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z biblioteką szkolną.

4. Ankieta wśród wychowanków dotycząca zainteresowań dzieci.

Copyright 2011 Świetlica. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free