Zielona Flaga

Drukuj

 

Zdobyliśmy Zieloną Flagę!

Certyfikat Zielonej Flagi to projekt europejski, który jest przyznawany szkołom i przedszkolom za całokształt działań na rzecz środowiska naturalnego.
My, jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu, otrzymaliśmy go za pracę w roku szkolnym 2011/2012, gdyż nasza szkoła jako priorytet uznaje kształtowanie u uczniów zachowań i postaw proekologicznych w różnych obszarach życia codziennego, a także w stosunku do otaczającego nas najbliższego środowiska naturalnego, przyrody ożywionej i nieożywionej.

Podstawą do rozpoczęcia realizacji tego projektu w danym roku szkolnym było zaangażowanie całej szkolnej społeczności, rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów  jako inicjatorów działań.

Podczas wspólnych spotkań przyjęliśmy konkretne zadania do realizacji, wybraliśmy obszary do działań związane z:
-    Ochroną różnorodności biologicznej, praw zwierząt i przyrody nieożywionej;
-    Zmniejszeniem wytwarzania odpadów;
-    Poszanowaniem energii i promocją jej odnawialnych źródeł.

Przeprowadziliśmy na początku i końcu roku szkolnego przeglądy środowiskowe w wybranych obszarach, aby móc monitorować działania i wyciągać z nich wnioski.
A konkretnie to:
-    posadziliśmy w klasopracowniach rośliny zielone, dbaliśmy o posadzony wcześniej przed naszą szkołą klomb, zaprojektowaliśmy nowy teren do nasadzeń i w Dzień Ziemi zorganizowaliśmy imprezę oraz akcję sadzenia drzewek i krzewów razem z gośćmi  i jednocześnie sponsorami  z WSK Rzeszów;
-    na bieżąco segregowaliśmy i zbieraliśmy surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne – plastik, papier, tonery, baterie, elektrośmieci;
-    uczyliśmy o oszczędnym gospodarowaniu energią np. o pamiętaniu o szczelności okien i lodówek w domach i szkole, używaniu sprzętów i programów energooszczędnych, gaszeniu świateł i zbędnych odbiorników;
-    byliśmy organizatorami konkursów, happeningów, wycieczek edukacyjnych i wielu innych przedsięwzięć.

Nasze działania na rzecz ekologii zostały docenione i uwieńczone zdobyciem certyfikatu Zielonej Flagi.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele uczestniczyli, wspierali nas i kibicowali naszym wysiłkom!

OD  LOKALNEGO  CENTRUM  AKTYWNOŚCI  EKOLOGICZNEJ
DO   ZIELONEJ FLAGI.

Nasza szkoła otrzymała we wrześniu 2011 r. tytuł  Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Dostaliśmy go za naszą pracę na rzecz ochrony środowiska. Aby nie osiąść na laurach, w tym roku szkolnym staramy się o kolejne wyróżnienie – certyfikat Zielonej Flagi. Zdobędziemy go pod warunkiem wspólnej, zorganizowanej pracy na rzecz poprawy stanu środowiska naszej szkoły i jej otoczenia.
W związku z tym podjęliśmy już działania w celu zmniejszenia ilości śmieci. Grupa chętnych uczniów wraz z p. Agatą Nowalińską przeprowadziła przegląd pomieszczeń szkoły i sprawdziła, czy są w salach i na korytarzu pojemniki do segregacji odpadów, czy są też zwykłe kosze i czy rzeczywiście pojemniki są odpowiednio wykorzystywane i wypełniane. Przegląd wykazał, że musimy solidnie i uczciwie wziąć się do pracy, czyli – uzupełnić brakujące kosze i pamiętać stale o konsekwentnym segregowaniu śmieci!
Ponadto inna grupa uczniów z p. Teresą Jakubiak sprawdziła ukwiecenie naszych klas i korytarzy. Zostały spisane ilość i nazwy roślin po to, aby w najbliższym czasie  zwiększyć różnorodność kwiatów doniczkowych w budynku szkoły, a szczególnie wprowadzić te, które korzystnie wpływają na środowisko i otoczenie.
Został także przeprowadzony przez uczniów i p. Julittę Bielską przegląd drzew i krzewów rosnących na terenie przylegającym do naszej szkoły. Po co to robiliśmy? Aby zrealizować kolejne zadanie, czyli założyć ogród i zwiększyć bioróżnorodność otoczenia szkoły, a więc zakupić i posadzić takie drzewa i krzewy, które wpłyną korzystnie na nasze miejskie środowisko i będą pełnić funkcję „zielonej wątroby”, czyli oczyszczać powietrze z pyłów i metali ciężkich. A może też dzięki nowym nasadzeniom przywabimy ptaki do naszego szkolnego ogrodu? Piękny, kolorowy i przyjazny dla ludzi i zwierząt  ogród może być naszą chlubą i miłym miejscem wypoczynku po lekcjach!
Gdzie zatem uzyskać informacje,  jakie rośliny przynosić do klas i jakie możemy planować nasady przy szkole na wiosnę? - Na tablicy w holu wejściowym, na stronach internetowych i u pań: Teresy Jakubiak, Julitty Bielskiej i Iwony Malinki. Kto pyta nie błądzi! Kto szuka ten znajdzie!

Copyright 2011 Zielona Flaga. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free